Hotline: 0973 105 923 - 0924 407 999

Tư vấn phá dỡ công trình

QUI TẮC AN TOÀN TRONG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

A. CÁC NGUY CƠ TAI NẠN TRONG CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH
Kết cấu công trình đổ, đè.
Ngã té cao khi thi công phá dỡ.
Tai nạn do xe máy thi công.Nguy cơ tai nạn điện do nguồn điện của chính công trình phá dỡ, nguồn điện của máy thi công, công trình gần đường dây cao thế.

Thủ tục Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng

- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cá nhân, tổ chức khi làm thủ tục Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa".

Thuyết minh biện pháp thi công phá dỡ công trình cũ

Phá dỡ công trình hay phá dỡ bỏ công trình xây dựng cũ là công việc bắt buộc để khởi đẩu cho quá trình xây dựng một công trình xây dựng mới. Các căn nhà cũ nát, các công trình xây dựng không còn mục đích sử dụng, các công trình xây dựng được trưng dụng phục vụ các các công trình quy hoạch đô thị như đường xá, khu công cộng...sẽ cần được phá dỡ.

Phá dỡ công trình, nhà cũ có cần xin phép?

Luật xây dựng qui định chủ đầu tư có nghĩa vụ đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi phá dỡ công trình cũ để xây mới. Khi hướng dẫn, Bộ Xây dựng lại có thông tư qui định... lửng lơ "nếu có ảnh hưởng" thì cần xác nhận của hàng xóm.

Biện pháp thi công phá dỡ công trình xây dựng cũ

Phá dỡ công trình hay phá dỡ bỏ công trình xây dựng cũ là công việc bắt buộc để khởi đẩu cho quá trình xây dựng một công trình xây dựng mới. Các căn nhà cũ nát, các công trình xây dựng không còn mục đích sử dụng, các công trình xây dựng được trưng dụng phục vụ các các công trình quy hoạch đô thị như đường xá, khu công cộng...sẽ cần được phá dỡ.

Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà cấp 4 cũ

Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà cấp 4 tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
-----------------------------------

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 2013
Tại số nhà: ABC - Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
Hai bên gồm có:

Mẫu giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Phương án phá dỡ công trình phải thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang - thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ.

Việc phá dỡ công trình phải do đơn vị có năng lực và kinh nghiệm thực hiện. Đơn vị phá dỡ công trình phải thực hiện theo phương án phá dỡ đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận. Trước khi phá dỡ, đơn vị phá dỡ phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ công trình lân cận biết.

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH
KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

Phá dỡ nhà có cần xin phép?

Luật xây dựng qui định chủ đầu tư có nghĩa vụ đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi phá dỡ công trình cũ để xây mới. Khi hướng dẫn, Bộ Xây dựng lại có thông tư qui định... lửng lơ "nếu có ảnh hưởng" thì cần xác nhận của hàng xóm.

Trang chủTư vấn phá dỡ