Hotline: 0973 105 923 - 0924 407 999

Tư vấn phá dỡ công trình

Phá dỡ công trình cũ, thu hồi phế liệu để tiết kiệm ngân sách

Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội vừa kiến nghị Sở Y tế nghiên cứu đề xuất tháo dỡ công trình cũ thuộc dự án nâng cấp 3 bệnh viện của thành phố không dùng ngân sách, để tránh lãng phí trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Thủ tục Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

+ Nghị định số 180/2007/ND-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Page 8 of 8
Trang chủTư vấn phá dỡ